Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi

   Oferta inwestycyjnaOferty z terenu miasta

Lp. Położenie działki Numer działki Powierzchnia w ha Numer KW Opis nieruchomości
1 Zelów, obręb 4, róg ul. Płockiej i Cegielnianej 146/2, 222/6, 222/8, 226/4, 228/2, 233 5,6534 10883, 18200, 19687, 17651 Działki położone są na terenach produkcyjno-usługowych, przeznaczenie uzupełniające - tereny usług, handlu i parkingi (jednostka planistyczna 34 PU/UH). Dojazd do działek drogą asfaltową od ul. Płockiej i Cegielnianej. Infrastruktura drogowa-sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, energetyczna, telefoniczna. Tereny częściowo pocegielniane.
2 Zelów, obręb 1, ul. Leśna 123 3,8900 22407 Znaczna część działki położona jest na terenach przemysłowych, przeznaczenie uzupełniające - funkcja usługowo-handlowa (jednostka planistyczna 1P). Działka jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Zelów. Działka częściowo zalesiona, położona przy ul. Leśnej. Dojazd do działek drogą asfaltową ul. Herbertowską przechodzącą przy ul. Leśnej w gruntową. Infrastruktura-wodociąg, linia energetyczna.
3 Zelów, obręb 4, ul. Cegielniana 48 8,0800 - Własność Skarb Państwa. Działka położona jest na terenach przemysłowych, przeznaczenie uzupełniające-tereny usługowe (jednostka planistyczna 5P).
Dojazd do działki drogą asfaltową od ul. Cegielnianej. Infrastruktura drogowa-sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, energetyczna, telefoniczna. Tereny pocegielniane z zabudowaniami.


Oferty z terenu gminy

Lp. Położenie działki Numer działki Powierzchnia w ha Numer KW Opis nieruchomości
1 Janów 209/7 0,1650 53075 Działki położone są na terenach o funkcji mieszkaniowo-letniskowej z przeznaczeniem uzupełniającym terenu jako funkcja usługowo-handlowa (jednostka planistyczna 4 UTL)
Działki leśne, brak sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Planowana budowa przez Gminę Zelów wodociągu. Dojazd do działek drogą asfaltową przez wieś oraz bezpośrednio przy działkach drogą leśną. Działki o wymiarach ok. 30m x 50m
2 Janów 209/8 0,1650 53075
3 Janów 209/9 0,1650 53075
4 Janów 209/12 0,1700 53075
   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi